Geven...een zaak van het hart

Als u een gift zou willen geven kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens. Stichting Giving Hands is een ANBI erkende stichting. Daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. 

Hartelijk bedankt voor uw gift.

 

Stichting Giving Hands
NL97 RABO 0117 0261 90 
Drachten

Nederland

  

 'Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien'

1 Korinthiërs 3:5