Geven...een zaak van het hart

Als u een gift zou willen geven kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens. Stichting Giving Hands is een ANBI erkende stichting. Daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. 

Heel hartelijk bedankt voor uw gift!

 

Stichting Giving Hands
NL97 RABO 0117 0261 90 
Drachten

Nederland

 

Maakt u een gift over vanuit het buitenland dan kunt u de volgende gegevens gebruiken:

 

Name: Stichting Giving Hands
Rekeningnummer:
NL97 RABO 0117 0261 90 

 

Stad: Drachten

Land/ Nederland

Bank: Rabobank
BIC code: RABONL2U

Heeft u een BIC met elf tekens nodig? Voer dan RABONL2UXXX in

Adres:
Ropta 76
9202 KK  Drachten

Nederland
 

 'Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien'

1 Korinthiërs 3:5