Shalom broeders en zusters,

 

Wij zijn betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in Barcelona en Tel Aviv. Wij  werken samen met de Calvary Chapel gemeenten in Barcelona, Tel Aviv en Haifa. Wij hebben één persoon in dienst. De praktische hulpverlening bestaat uit onder meer voedsel, kleding, medicatie en verzorgingsproducten. Wij bezoeken eenzamen, ouderen en zieken.


'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'
Matteüs 25: 35.

 

Helpt u mee dit werk voort te zetten?

 

Gods zegen, 

Patrick Boersma 

mede namens het bestuur