Shalom broeders en zusters,

 

Wij zijn betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in Israël en Spanje. Wij werken samen met de Calvary Chapel gemeenten in Tel Aviv, Haifa en Barcelona. Wij hebben één persoon in dienst. De praktische hulpverlening bestaat uit onder meer voedsel, kleding, medicatie en verzorgingsproducten. Wij bezoeken eenzamen, ouderen en zieken.


'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'
Matteüs 25: 35.

 

Helpt u mee dit werk voort te zetten?

 

Gods zegen, 

Patrick Boersma 

mede namens het bestuur