Shalom broeders en zusters,

Graag vertellen wij u over onze stichting Giving Hands. Wij zijn betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in samenwerking met de Calvary Chapel gemeente in Tel Aviv. Door praktische hulpverlening zoals voedsel, kleding en medicatie, worden minderbedeelden geholpen. Daarnaast zijn wij ook actief bij onze zustergemeente in Barcelona.

'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'
Matteüs 25: 35.

 

Helpt u mee dit werk voort te zetten?

 

Gods zegen, 

Patrick Boersma 

mede namens het bestuur