Shalom broeders en zusters,

 

Wij zijn betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in Tel Aviv/Israël en Barcelona/Spanje. Wij werken samen met de plaatselijke Calvary Chapel gemeente. Wij hebben één persoon in dienst. De praktische hulpverlening bestaat uit onder meer voedsel, kleding en medicatie. Wij bezoeken eenzamen, ouderen en zieken.


'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'
Matteüs 25: 35.

 

Helpt u mee dit werk voort te zetten?

 

Gods zegen, 

Patrick Boersma 

mede namens het bestuur