Shalom broeders en zusters,

 

Stichting Giving Hands is betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in Tel Aviv en Barcelona. Wij willen het Evangelie van Jezus Christus zoveel mogelijk bekend maken. Wat is het eeuwige leven?

 

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 
Johannes 17:3

 

Dit is het doel van Giving Hands om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het Goede Nieuws. 

 

Wij werken samen met twee plaatselijke gemeenten en hebben één persoon in dienst. 


Gods zegen, 

Patrick Boersma