Shalom broeders en zusters,

Graag zou ik u wat vertellen over onze stichting Giving Hands. Wij zijn betrokken bij Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in samenwerking met de Calvary Chapel gemeente in Tel Aviv. Door praktische hulpverlening zoals voedsel, kleding en medicatie, worden minderbedeelden geholpen. Daarnaast ben ik ook actief bij onze zustergemeente in Barcelona.

 

Eén op de drie volwassen en één op de vier kinderen in Israël leeft in armoede. Veel ouderen, mensen met de laagstbetaalde banen en hun gezinnen, alleenstaande ouders en nieuwe immigranten leven net boven of onder de armoedegrens.

 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Matteüs 25: 35.

 

Helpt u mee dit werk voort te zetten?

 

Gods zegen, 

Patrick Boersma 

mede namens het bestuur