Een gezegend 2017 toegewenst!

Giving Hands is betrokken bij het gemeenteopbouwend werk van de Calvary Chapel gemeente in Tel Aviv.

Wij ondersteunen de sociale projecten voor minderbedeelden in Tel Aviv door deze gemeente. Door praktische hulpverlening worden minderbedeelden die het alleen niet redden geholpen.

Eén op de drie volwassen en één op de vier kinderen in Israël leeft in armoede. Veel ouderen, mensen met de laagstbetaalde banen en hun gezinnen, alleenstaande ouders en nieuwe immigranten leven net boven of onder de armoedegrens.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Matteüs 25: 35.

Helpt u mee dit werk voor deze gemeente en hulpverlening voort te zetten?

Gods zegen,

Patrick Boersma
mede namens het bestuur


Stichting Giving Hands

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken

Matteüs 25: 35

________________________________________________